786

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

786 نام کتاب : خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار     مولفین و مترجمین:دکتر احمد روستادکتر داور ونوس دکتر عبدالحمید ابراهیمی   تعداد صفحات : 92   چند صفحه  از ابتدای کتاب: پایان گرفتن جنگ سرددر دهه 1990 به ...

برای بستن ESC را فشار دهید