786

رابرت کیوساکی پدر پولدار پدر بی پول(اهمیت تعیین هدف)

در این ویدیو رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر فقیر را میبینید که ۴ نطام مالی تمام انسان ها رو تعیین کرده و توضیح میدهد و تعیین هدف مالی هر انسانی را بر طبق آن بیان میدارد. 

برای بستن ESC را فشار دهید