تصویر ثابت

خلاصه 50 کتاب در یک کتاب درباره موفقیت
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 1:17 بعد از ظهر

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 2327
نویسنده پیام
sorosh_rz آفلاین


ارسال‌ها : 9
عضویت: 29 /11 /1395


خلاصه 50 کتاب در یک کتاب درباره موفقیت
به نام خدا:
50 كتاب در يك كتاب
1
خلاصه 50 كتاب برتر در زمينه
موفقيت:
هورآشيو آلجِر، آندرو كارنگي، چين نينگ چو، اِستيوِن كاوي،
مايكل دل، بنجامين فرانكلين، بالتازار گراسيان،
ناپلئون هيل، اسپنسر جانسون، نلسون ماندلا، سا ن تسو،
سام والتون، جك وِلش و . . .
تأليف: تام باتلر بودِن
ترجمه: صادق خسرونژاد
ويرايش و مقابله: آزاده مبشر

مقدمه مترجم
در اكثر آثاري كه در رابطه با موفقيت نوشته شده اند موضوع ثروتمند شدن
جايگاه اول را دارد و اين طبيعي است . مگر مي شود يك آدم موفق ، ثرو تمند نباشد ؟
بنابراين با خودم فكر كردم كه ثروت ملاك موفقيت محسوب مي شود. ولي خيلي از
آدم ها را مي شناسم كه بدون خواندن حتي يك خط از يك كتاب ، به ثروت زيادي
رسيده اند و اين ترديد در دلم افتاد كه آيا واقعاً لازم است براي موفق و ثروتمند
شدن كتاب خواند؟
درگير اين سئوال بودم كه سرانجام با خواندن يك جمله از يكي از آثار برتري
موفقيت فقط ثروتمند » . كه در اين كتاب با آنها آشنا خواهيد شد پاسخم را پيدا كردم
انسان هاي زيادي بو ده اند كه براي «. شدن نيست، بلكه همراه بودن با ارزش هاست
رسيدن به ثروت به هر دري زده اند و سرانجام هم موفق شده اند ولي بلافاصله دچار
افسردگي شده و در بعضي موارد دست به خودكشي زده اند . پس ثروتمند شدن
ضامن موفقيت نيست، هر چند كه عاملي تعيين كننده محسوب مي شود.
حالا براي ثروتمند شدن چرا بايد كتاب خواند؟ بدون شك هر انسان عاقلي به
دنبال اين است كه يك ثروتمن د موفق باشد و در اين راه بايد با ويژگي هاي يك
ثروتمند موفق آشنا ش ود و براي آشنايي با اين ويژگي ها بايد آموخت . البته كتاب
خواندن تنها راه آموختن نيست ولي يكي از ابزار اساسي و بسيار سهل الوصول است .
يك كتاب مي تواند چكيده تجربه ده ها سال زندگي يك انسان موفق و ثروتمند يا
حتي ده ها نفر از آنها را با ناز ل ترين قيمت در اختيار شما قرار بدهد . براي تجربه يك
نكته شايد ده ها سال زمان لازم باش د ولي چند ساعت وقت گذاشتن و خواندن يك
كتاب، ده ها يا شايد صدها نكته ضروري را در اختيار تان قرار مي دهد و تاثير آن
مي تواند سرنوشت زندگي تان را تغيير بدهد . كتاب خواندن ، چشم انداز وسيعي در
اختيار انسان قرار مي دهد و پنجره اي را به روي او مي گشايد كه زيبايي هاي زندگي
را از طريق آن مي بيند و در برخورد با زشتي هاي آن هيچ ترسي نخواهد داشت.
8 / پنجاه كتاب در يك كتاب
از سوي ديگر زندگي طول و عرض دارد . طول آن در دست ص احب هستي است
و عرض آن كه شامل تجربيات و دستاورد هايتان مي شود در دست خود تان ا ست .
كتاب خواندن به شما امكان م ي دهد كه با پيمودن كمترين طول زندگي يعني در
مدت كوتاهي از عمرتان به وسيع ترين عرض يعني بيشترين تجربيات و دستاورد ه ا
ضمن آشنايي با اصول ثروتمند شدن « 50 اثر برتر مو فقيت » برسيد. با خواندن
مي توانيد به عرض زندگي تان هم وسعت ببخشيد و از پيمودن آن با كمترين فشار
روحي و با بيشترين اميدواري لذت ببريد.
به اميد موفقيت
صادق خسرونژاد
9
مقدمه نويسنده
آرزوي موفقيت را مي توان با نياز به نفس كشيدن مقايسه كرد . ما از لحظه تولد
مي خواهيم كار بيشتري انجام بدهيم يا اينكه دست اورد بيشتري داشته باشيم و
پيشرفت كنيم . اگر تصوير ذهني ما از موفقيت شوق زياد براي رسيدن به كمال باشد
در واقع موفقيت موضوعي بسيار طبيعي است و آن را مي توان به عنوان شجاعت ابراز روياهاي نيرومند و قابليت هايي كه در وجود ما نهفته اند و اجازه تنفس دادن به
آنها، توصيف كرد . اكثر مردم از اين كار خودداري مي كنند چون كار خطرناك ي به
نظر مي رسد و ساده نيست . با اين حال كساني كه اين راه را رفته اند آن را شيوه
معمولي زندگي مي دانند. انسان از پيمودن اين راه احساس راحت ي خواهد داشت و
اين مسيري است كه هر كسي م يتواند آن را تجربه كند.
بعضي اوقات ضرورت بيشتر خواستن در طول دوران رشد يا توسط فرهنگي كه
با آن بزرگ شده ايم در وجودما ن تحليل رفته است و در نتيجه ممكن است اين
احساس در وجود شما باشد كه سطح انتظاراتي را كه داريد پائين بياوريد و به دنبال
زندگي فوق العاده اي نباشيد با اين حال اگر رستاخيزي در وجود شما ايجاد شده است
تا به موفقيت برسيد اين كتاب مخصوص شماست.
موفقيت طبيعي
مشتمل بر تحقيقي بود براي « 50 اثر برتر خودياري » كتاب قبلي من با عنوان
50 اثر برتر » رسيدن به خوشبختي طبيعي و رسيدن به اح ساس هدفمندي . كتاب
به موفقيت با معني و اصيل ارتباط پيدا م يكند. « موفقيت
فقط شما هستيد كه مي دانيد به اهداف تان در زندگي رسيده ايد يا خير . به قول
ژوزف كمپل (رجوع شود به كتاب 50 اثر برتر خودياري ) بعضي از انسان ها در طول
زندگي سعي مي كنند از يك نر دبان بالا بروند و هنگامي كه به آخر آن مي رسند تازه
متوجه مي شوند كه نردبان شان ر ا روي ديوار اشتباهي قرار داده بودند. علت استفاده
10 / پنجاه كتاب در يك كتاب
من از واژه اصيل همين است : يعني انجام دادن كاري يا رسيدن به جايي كه به
اصيل ترين شكل ممكن شخصيت و توانايي هاي واقعي شما را ابراز كند . موفقيت
يك حادثه نيست و نتيج ه اي نيست كه به خودي خود حاصل شده باشد بلكه ابراز
بهترين ويژگي هايي است كه در وجود شما هست ند. دنيا براي اينكه اين ابراز را
موثرتر، انساني تر و زيباتر كند بي نهايت احتمال در برابر شما قرار مي دهد و اينكه
شما بتوانيد راه درست را انتخاب كنيد به خودتان بستگي دارد.
موفقيت واقعي ارتباطي به برنده شدن ندارد. به قول تيموسي گالوِي:
برنده شدن يعني غلبه بر موانع براي رسيدن به يك هدف ولي ارزش »
برنده شدن فقط به انداز ه ارزش هدفي است كه به آن دست پيدا
«. م يكنيد
شما بايد بين وسواس رسيدن به موفقيت به خاطر پيروزي و آرزوي رسيدن به
موفقيتي ديرپا كه به زندگي شما و ديگران غنا مي بخشد تمايز قائل شويد . موفقيت
طبيعي و پايدار از منابع دنيوي براي رسيدن به حداكثر استفاده با حداقل زيان بهره
مي گيرد.
ويژگي هاي انسا نهاي موفق
چه عاملي باعث موفقيت يك نفر مي شود؟ چه چيز به اين نوع انسان ها انگيزه
مي دهد، آنها را سعادتمند مي كند و از آنها يك رهبر بزرگ مي سازد؟ اينها
پرسش هايي هستند كه آتش نوشتن هر يك از كتاب هايي ر ا كه در اين اثر معرفي
شده اند شعل ه ور كرده اند. در پاسخ هايي كه به اين پرسش ها داده شده اند رشته ها و
تارهاي مشتركي را مي توان يافت . مواردي كه در زير آمده اند فقط خلاصه و
فهرستي جزئي هستند و فقط اشتهاي شما را براي كشف اصول موفقيت تحريك
مي كنند.
خوش بيني
خوش بيني يعني قدرت . اين رازي است كه تمام انسان هاي موفق و بزرگ تاكيد
مقدمه/ 11
دارند كه با رسيدن به آن توانست ه اند موانع بزرگي را پشت سر بگذارند . نلسون ماندلا،
ارنست شاكلتون و النور روزولت متفق القول هستند كه فقط توانايي تمركز روي جنبه
مثبت هرچيز وسيله عبور آنها از لحظه هاي سخت زندگي بود . آنها چيزي را كه كلود
مي نامد درك كرده بودند. ولي همه رهبران بزرگ از يك « جاودي باور » بريستول
نوع توانايي غيرمعمول برخوردار هستند كه مي توانند با حقيقت خشك و خشن روبرو
شوند و در نتيجه به خصلتي منحصرب ه فرد و قدرتمند دست پيدا كنند كه چيزي
نيست جز خوش بيني محض.
انسان هاي خوش بين هم به خاطر باوري كه به درست از آب درآمدن هرچيز
دارند و ه م به اين خاطر كه انتظار و توقع موفقيت را دارند سخت تر تلاش م ي كنند و
تمايل به موفقيت دارند . اگر انتظار شما اندك باشد حتي انگيزه تلاش را هم
نخواهيد داشت.
برخورداري از هدف، منظور و رويايي قطعي
براي رسيدن به موفقيت بايد تلاشي متمركز داشت . اكثر انسان ها انرژي خود را
بر سر مسائل مختلف از بين مي برند و در نتيجه در هيچ موردي نمي توانند به
برجستگي برسند و در نتهايت معمولي باقي م يمانند. به قول اُريسون سوئِت ماردِن:
دنيا از شما نم يخواهد كه حقو قدان، وزير، دكتر، كشاورز، دانشمند يا »
بازرگان باشيد، دنيا انجام هيچ كا ري را به شما ديكته نم يكند، ولي
«. شما را ملزم م يكند در هر كاري كه انجام م يدهيد خداي آن باشيد
در نتيجه براي موفق بودن بايد اهداف و منظورهاي عالي تري داشته باشيد و
سرسختانه راه رسيدن به شناخت و درك آنها را دنبال كنيد.
اشتياق كار
انسان هاي موفق به انگيزه رسي دن به يك چيز عالي شوق سخ ت كوشي و وارد
شدن در كارهاي سخت را دارند . بخش اعظم مهارت انسان طي سال هايي به دست
مي آيد كه براي حل يك مشكل يا ابراز ايد ه آل يك نظر تلاش مي كند . شما با
12 / پنجاه كتاب در يك كتاب
سخت كوشي به شناختي از خودتان دست پيدا مي كنيد كه در بيكار ماندن هرگز به
آن نم يرسيد.
يكي از قوانين موفقيت اين است كه وقتي براي اولين بار به آن دست پيدا كنيد
نيروي محركه حاصل از آن باعث مي شود حفظ آن آسان تر شود . ضرب المثلي است
«. هيچ چيز مثل موفقيت باعث موفقيت نمي شود » : كه مي گويد
انضباط
موفقيت پايدار با انضباط به دست مي آيد و انضباط يعني رسيدن به اين شناخت
كه دستوراتي براي خودتان صادر كنيد و از آنها اطاعت كنيد . اين مسئله هم مثل
بهره مركب شايد كس ل كننده باشد ولي نتايج حاصل از آن در درا ز مدت مي تواند
چشمگير باشد.
انسان هاي خيلي موفق مي دانند اگر دنيا از اتم ساخته شده باشد موفقيت از
دقيقه ها ساخته شده است و آنها خداي استفاده از زمان هستند.
يكپارچگي ذهني
انسان هاي موفق رابطه خوبي با ذهن ناخودآگاه يا ضمير نيمه هوشيار خود دارند .
آنها به قدرت شهودي شان اعتماد مي كنند و از آنجايي كه قدرت شهودي كمتر
اشتباه مي كند به نظر مي رسد كه شانس با اين نو ع آدم ها بيشتر يار باشد. اين آدم ها
به راز بزرگ موفقيت دست يافته اند: وقتي با اعتماد كاري را انجام مي دهند، ذهن
غيرعقلاني مشكلات را حل م يكند و خودش راه حل ها را پيدا م يكند.
زياد خواندن
اگر به عادت انسان هاي موفق توجه كنيد خواهيد فهميد كه آنها معمولاً
كتاب خوان هاي ايده آلي هستند . بسياري از رهبران و نويسندگاني كه در اين
مجموعه معرفي شده اند نقطه عطف موفقيت خويش در زندگي را به انتخاب يك
عنوان كتاب مناسب ارتباط داد ه اند. اگر شما در مورد موفقيت كساني كه مورد
مقدمه/ 13
ستايش تان هستند مطالعه كنيد تنها كمكي كه به شما خواهد كرد اين است كه به
موفقيت سر نخ هايي باقي » : آگاهي بيشتري دست پيدا مي كنيد. به قول آنتوني رابينز
و كتاب خواندن يكي از بهترين ابزار رسيدن به اين نوع نشان ههاست. « مي گذارد
كنجكاوي و ظرفيت يادگيري براي رسيدن به موفقيت حياتي هستند به همين
ديل كارنگي مي گويد كسي «. رهبران كتاب خوان هستند » دليل است كه مي گويند
كه به دنبال رشد و شكوفايي است مرتب بايد ذهنش را با ادبيات، غسل دهد.
قدرت خطر كردن
هرچه خطركردن بزرگ تر باشد ظرفيت و قابليت موفقيت بيشتر خواهد بود . از
شما حركت از خدا بركت. پس عمل گرا باشيد.
شناخت قدرت انتظار
انسان هاي موفق هميشه انتظار بهترين را دارند و معمولاً هم به آن مي رسند،
چون انتظار باعث مي شود ابزار مادي رسيدن به آن جذب شما شود.
از آنجايي كه زندگي با انتظاراتي كه شما از آن داريد ارتباط زيادي دارد انسان
موفق استدلاش اين است كه چرا وقتي مي تواند به هدف هاي بزرگ فكر كند عكس
آن را انجام دهد؟
تسلط
انسان هاي پيشرفته اين قدرت را دارند كه هر موقعيتي را به نفع خودشان تمام
«. آنها روي رو حشان تسلط دارند و خداي سرنوشت خودشان هستند » . كنند
وقتي پاي ديگران هم در ميان باشد انسان هاي موفق به دنبال راه حل هايي
مي روند كه در آن منفعت تمام طرف ها فراهم شود. به قول كاترين پاندر:
اگر شما فكر رسيدن به توافق را كنار بگذاريد در زندگي هرگز به »
«. توافق نيازي پيدا نخواهيد كرد
14 / پنجاه كتاب در يك كتاب
سادگي
اگر شخصا انسان موفقي نباشيم رسيدن به هدف هايمان خيلي مهم نيستند .
ظرفيت عشق ورزيدن، گوش دادن و يادگيري براي صحت و سلامت ما حياتي
هستند و بدون اين صفات برقراري ارتباطي رضايت بخش كه براي رسيدن به رشد و
الهام گرفتن در راه موفقيت ضروري هستند دشوار خواهد بود.
مروري سريع روي اين اثر
در ادامه مروري خواهيم داشت روي عناويني كه در اين اثر ( 50 اثر برتر
موفقيت) به چهار دسته تقسيم شد هاند:
• انگيزه
• استفاده از قابلي تها و ظرفي تهايي كه داريد
• كاميابي
• رهبري
انگيزه
ديك ژند هپوش؛ يا واكس يهاي ب يخانمان در نيويورك هوراشيو آلجِر؛
چگونه در فروشندگي از شكست به موفقيت رسيدم؛ فرانك بتگر؛
جادوي باور؛ كلود ام بريستول؛
راز تمام دوران؛ رابرت كولييِر؛
هفت عادت مردمان فو قالعاده موثر؛ اِستيوِن آر كاوي،
چطور در برخورد با مردم اعتما دب هنفس و قدرت داشته باشيم؛ لس گيبلين
موفقيت از راه مثبت فكر كردن؛ ناپلئون هيل و كلمنت استون؛
راهنماي رسمي موفقيت؛ تام هاپكينز؛
راهتان را به جلو باز كنيد؛ اوريسون سوئت ماردن
قدرت بيكران؛ آنتوني رابينز
جادوي فكر بزرگ؛ ديويد جِي شوارتس
مقدمه/ 15
در پنهاني موفقيت، فلورانس اسكاول شين،
فرمول نابغ هها؛ برايان تريسي؛
ديدار با شما در اوج قله موفقيت؛ زيگ زيگلار
وقتي فكر نوشتن در زمينه موضوع موفقيت به ذهن ما خطور مي كند اغلب ، آثار
مربوط به انگيزه اولين موضوعي است كه به ياد مي آوريم و عناويني كه در اين
مجموعه گردآوري شده اند نمون ههاي تاريخي در اين زمينه هستند.
هوراشيو آ لجِر و اور يسون سو ئِت مارد ن پدر نهضت موفقيت مدرن در قرن
نوزدهم به حساب مي آيند كه آلجِر با داستا ن هاي سرگرم كننده و سازند ه اش در
مورد كودكان فقير و ماردن با تهيه دا يره المعارفي در مورد زندگي مردان و زنان
بزرگ به اين جايگاه دست پيدا كرد.
اين نويسند گان هر دو به ميزان فوق العاده اي در افزايش آگاهي و معرفت دو
نسل نقش بزرگي داشتند ولي چيزي كه موجب حيرت ا ست ميزان الهام بخشي
آثارشان در زمان حال است . اگر آثار موفقيت در عصر حاضر جذابيتي براي شما
ندارند كتاب هاي قديمي در اين زمينه دل نشين هستند . تحقيقي كه رابرت كولييِر در
دهه 20 در مورد قدرت ذهن داشته است در مقايسه با كار ناپلئون هيل پيشگام است
و آثار فلورانس اسكاول شين كه در شيوه ايجاد آرامش روح در زمان برخورد با
سختي ها فوق العاده است رفته رفته علاقه مندان زيادي پيدا مي كند.
بعد از جنگ دوم جهاني مردم رفته رفته به سعادت و پيشرفت رو آوردند .
ميليون ها نفر از كسب تحصيلات عالي محروم مانده بودند و نمي خواستند از غا فله
عقب باشند . عناويني مثل عنوان كتاب فرانك بتگر : چگونه در فروشندگي از شكست
به موفقيت رسيدم ( 1947 ) كه با اصول جاودانه فروشندگي كه در آن گردآوري شده
است هنوز هم خوانند گان زيادي دارد يك سال بعد از جنگ چاپ شد، اثر ذه ن محور
قدرت « جادوي باور » كلود بريستول در زمينه باور داشتن ب ه موفقيت با عنوان
ماندگاري حيرت آوري داشته است . ولي شايد بزرگ ترين كتاب در زمينه موفقيت كه
جادوي » در دوره بعد از جنگ نوشته شده است و تا سال 1959 منتشر نشده بود اثر
به قلم شوارتس است . مخاطبان اين كتاب اكثرا حاشيه نشين هاي « فكر بزرگ
16 / پنجاه كتاب در يك كتاب
شهر هاي آمريكا در دهه شصت بودند ولي مضمون جهاني آن كه اين مفهوم را
انتقال مي دهد كه بزرگي موفقيت با بزرگي باور انداز هگيري م ي شود خيلي سريع
نقطه تحولي در حوزه انگيزه شد.
با اينكه خيلي قبل از آغاز دهه 70 و 80 كلاس هاي سخنراني ديل كارنگي راه
افتاده بودند در همين دو دهه بود كه موفقيت موضوع اصلي اين كلاس ها را تشكيل
مي داد و سمينارها و آثار پرفروش زيادي به دنبال آن پديدار شد . شخصيت هايي مثل
زيگ زيگلار، دنيس ويتلي، جيم ر ون، اوگ ماندينو، تام هاپكينز و برايان تريسي
ستون هاي مقوله انگيزه شدند.
در پايان دهه 80 اِستيوِن كاوي كه براي تكميل رساله دكتراي خويش تاريخچه
هفت عادت » دويست ساله انسان هاي موفق را مورد مطالعه قرار داده بود كتاب
را به رشته تحرير درآورد . شيوه اي كه او در مورد رشد « مردمان فوق العاده موثر
شخصيت فردي مطرح م ي كند بر پايه معرفي شخصي تهاي واقع ي است ، مخاطبان
زيادي را به خود جلب كرد و مي توان چنين ادعا كرد كه اِستيوِن كاوي به مضمون
موفقيت جان تازه اي داد و جذابي ت هاي تاز هاي به آن بخشيد. در ضمن از يك جوان
كاليفرنيايي هم به نام آنتوني رابينز بايد نام ببريم كه با ارائه تكني ك هاي چشميگر
تغيير و تحول مخاطبين فوق العاده زيادي را به خود جذب كرد . اولين كتاب پرفروش
مضامينش را از علم جديد برنامه نويسي و روان شناسي « قدرت بيكران » او با عنوان
فرمان هاي عصبي قرض گرفته بود و در ميان مرشدان عصر كنوني نيز او هنوز
چهره اي شناخته شده و معروف باقي مانده است.
سرانجام با وجود اينكه پيام هاي ساده اين افراد احتياجي به توضيحات اضافي
به قلم ا لبِ رت « پيامي براي گارسيا » : ندارند بايد از آثاري از اين قبيل هم ياد شود
هابارد ( 1899 ) كه داستان كوتاهي در مورد يك رشادت نظامي است كه به خواننده
عجيب ترين » و ك تاب « كارش ر ا تحت هر شرايطي انجام بدهد » انگيزه مي دهد تا
به قلم اِرل نايتينگِيل ( 1956 ) كه يكي از پرفرو شترين كتا بهاي صوتي تاريخ « راز
است و به يكي از بزر گ ترين قوانين موفقيت اشاره مي كند. كساني كه مي خواهند
موفق شوند حتماً بايد اين دو كتاب را به كتابخانه خود اضافه كنند.
مقدمه/ 17
استفاده از قابليت ها و توانايي هايي كه داريد
ر وكلفت ، د لسياه ؛ چين نينگ چو؛
از خوب به برتر: جيم كولينز؛
بازي دروني تنيس، تيموسي گالوِي؛
هنر خرد اي نجهاني؛ بالتازار گراسيان،
چطور بدون اينك ه سفيد پوس ت باشيد در كار و تجارت موف ق شويد؛ اِر ل جي
گرِيوز
زاد هشده براي پيروزي؛ مورييِل جِيمز و درسي يونگوارد؛
چه كسي پنير من را جابجا كرد؛ اسپنسر جانسون
قدرت دل دادن به كار؛ جيم لوئِر و توني شوارتس؛
براي زندگ يتان وقت بگذاريد؛ شِريل ريچاردسون
هنر جنگ؛ سو نتسو
مرب يگري؛ جان ويتمور؛
عامل شانس؛ ريچارد وايزمن؛
براي رسيدن به موفقيت بايد از انگيزه برخوردار باشيد ولي موفق ماندن مستلزم
داشتن ويژگي هاي استثنايي است. كتاب هايي كه در بالا معرفي شدند بعضي از
عوامل و ايده هايي را معرفي مي كنند كه به شما كمك مي كنند تا توانايي هاي
بالقوه تان را به فعل در آوريد.
كتاب چه كسي پنير من را جابجا كرد نوشته اسپنس ر جانسون تاكيد م يكند كه
براي موفق ماندن بايد با تغيير ات هماهنگ شد يا تغيرات را ايجاد كرد. جيم كولينز
با توجه به مطالعات وسيعي كه در مورد شركت هاي بزرگ دارد به شما يادآوري
مي كند كه ايده آل بودن كافي نيست بايد در حوزه اي كه در آن كار مي كنيد بهترين
براي اثبات تئوري اش مبني بر « عامل شانس » باشيد. ريچارد وايزمن نويسنده كتاب
اينكه خوش شانسي شانسي نيست بلكه شانس به كساني روي مي آورد كه صفات و
ويژگي هاي شخصيتي خاصي دارند شواهد جالبي را ارائه م يدهد.
مربي گري پديده اي نسبتاً نوين است كه افزايش قدرت توليد و سلامتي را نويد
18 / پنجاه كتاب در يك كتاب
بازي دروني » مي دهد. دو كتاب نمونه در زمينه موفقيت هم معرفي شد ه اند كه
به قلم جان ويتمور « آماده شدن براي عمل » به قلم تيمو سي گالوي و « تنيس
هستند. دو كتاب عالي ديگر هم وجود دارند كه به تعادل بين زندگي و كار
پرداخته اند كه يكي به قلم برنامه ريز زندگي شِ ريل ريچاردسون و ديگري از
مربي هاي ورزشي جيم لوئِر و توني شوارتس هستند.
كتاب رو كلفت، دل سياه به قلم چين نينگ چو كه در سال 1992 منتشر شد
ذهنيت رايج مردم را براي رسيدن به موفقيت به لرزه انداخت و هر كسي كه به طو ر
جدي به دنبال موفقيت است بايد اين كتاب را بخو اند. همچنين كتاب قديمي هنر
جنگ كه علي رغم عنوانش يك اثر فلسفي است ذهنيت برند ه برنده اي را براي
خواننده ايجاد مي كند ت ا بتواند به اهداف جدي اش در زندگي برسد . هر دو كتاب
جايگزين هاي مناسبي براي توصيه هاي موفقيتي غرب هستند زيرا نويسنده هايشان
شرقي هستند.
كاميابي
ثروتمندترين مرد بابل؛ جورج اس كِلاسون
هكتارها الماس؛ راسل اچ كانوِل
راه ثروت؛ بنجامين فرانكلين؛
چگونه ثروتمند باشيم؛ جان پاول گِتي؛
فكركنيد و ثروتمند شويد؛ ناپلئون هيل
پدر ثروتمند، پدر فقير؛ رابرت كيوساكي
ثروت و فقر مل تها؛ ديويد اِس لاندز
قوانين پوياي كاميابي؛ كاترين پاندِر؛
ذهن ميليونر؛ توماس جِي اِستَنلي
دانش ثروتمند شدن؛ والاس دي واتِلز
كاميابي و ثروتمندي هميشه بخش مهمي از موضوع موفقيت را به خود
اختصاص مي دهند. وقتي بنجامين فرانكلين در سال 1785 كتاب راه ثروت را منتشر
كرد به قدرت انگيزه بخشي پول پي برده بود. اين كتاب كه تحت تاثير پيوريتان ها
مقدمه/ 19
(شاخه متعصبي از پروتستان ها كه در قرن شانزدهم و هفدهم بوجود آمدند
« وقت طلاست » در مورد اهميت صرفه جويي، سخ ت كوشي و اينكه (« ويراستار »
زياد صحبت كرده است.
ديويد لاند ز در كتاب متفاوتش با عنوان فقر و ثروت ملت ها و يژگي هاي مشابهي
را براي ملت هاي موفق برشمرده است . بعضي از كشورها مثل بعضي از مردم در
ارتباط با ثروت خدادادي خوش شانس تر هستند ولي كساني كه با خود فرصت ها را
خلق مي كنند به اوج مي رسند. مثلا جان پاول گ تي كه اتفاقاً فرزند يك تاجر ثروتمند
در صنعت نفت بود همان طور كه در اتوبيوگرافي اش اشاره م ي كند از اين موقعيت
خوب يك امپراطوري مي سازد و ميراث ارزشمندي از خودش باقي مي گذارد كه در
راه خيريه به مصرف م يرسد.
توماس اِستَنلي در كتاب ذهن ثروتمند نگاه بسيار جالبي به عادت ها و
ويژگي هاي صدها نفر انسان ثروتمند دارد كه اك ثر آنها انسان هايي خو د ساخته
هستند. ايستَنلي نتيجه گيري مي كند كه فرصت شناسي بيش از تحصيلات رسمي در
رسيدن به موفقيت مالي نقش دارد . كتاب پدر ثروتمند ، پدر فقير به قلم رابرت
كيوساكي تفاوت بين ثروتمند بودن و فقير بودن را به شيوه توسعه هوش مالي
هركس ارتباط مي دهد. كتاب ثروتمندترين مرد بابل اثر جورج كلاسون كه بعد از 70
ابتدا بايد دستمزد خودتان را » سال هنوز پابر جا باقي مانده است با اين درس كه
به ميليو نها نفر راه ثروتمندشدن را نشان داده است. « پرداخت كنيد
در نوشته هاي والا س واتِلز و كاترين پاند ر رويكردي معنوي تر به موفقيت مالي
به چشم مي خورد كه دنيا را پر از نعمت توصيف م ي كنند و تاكيد دارند كساني كه به
اين واقعيت احترام بگزارند پاداش مي گيرند. اين نويسندگان تحت تاثير آموزه هاي
كتاب انديشه نوين مسير آرام تر ي ا شايد غني تري را در راه رسيدن به ثروت ارائه
تاكيد دارد. « نيكي كردن به ديگران » مي كنند كه روي
اثر ناپلئون هيل با عنوان فكر كن يد و ثروتمند شو يد در نوع خود يكي از
بزرگ ترين كتاب ها با موضوع موفقيت است . اين كتاب كه حاصل 20 سال تحقيق و
گردآوري قوانين موفقي ت است يكي از اولين آثار منتشر شده در دوران ركود
20 / پنجاه كتاب در يك كتاب
اقتصادي آمريك است. با اين وجود تمركز اين كتاب روي فراواني ثروت تا امروز نيز
الهام بخش سرمايه گذاران است . تركيب ايده هاي عملي و معنوي و شيوه نگارش
هيجان انگيز و ماهرانه، اين اثر را منحص ربه فرد نموده است.
رهبري
در مورد رهبري؛ وارِن بِنيس
مدير ي كدقيق هاي؛ كِنِت بلانچارد و اسپنسر جانسون
آمريكايي شدن ادوارد باك؛ ادوارد باك
بافِت، در باره وارن بافت؛ نويسنده راجر لُوِ ناِشتاين
زندگينامه آندرو كارنگي؛ آندرو كارنگي
مستقيم از زبان مايكل دل؛ مايكل دل
زندگي و كار من؛ هنري فورد
رهبري لينكن؛ دونالد تي فيليپس
راه طولاني آزادي؛ نلسون ماندلا
اراده خدمت؛ جِي. دابليو ماريوت (پسر)
رهبري به روش اِلِنور روزولت؛ رابين گربِر
ارنست شاكلتون؛ راه شاكلتون؛ مارگوت مورِل و اِستِفاني كاپارل
ساخت آمريكا؛ سام والتون
جك؛ جك وِلش
كتاب هايي كه در مورد رهبري نوشته شده اند هميشه در مورد افراد خاصي
صحبت مي كنند تا فقط يك تئوري را با مثال نشان بدهند . هرچند در فهرست بالا
كتاب در مورد رهبري گنجانده شده است كه اثر ارزشمندي است از يكي از
بزرگترين تئوري پرداز هاي رهبري است شايد مطالعه زندگي رهبران واقعي و شايد
جالب تر و ارزشمند تر باشد.
در دنياي صنعت، اتوبيوگرا في آندور كارنگي اثري نمونه در مورد موفقيت فردي
است كه رسيدن پسر بچه فقير اسكاتلندي به سلطاني صنعت فولاد و الگوي
نوع دوستي را ترسيم مي كند. اثر زندگي و كار من به قلم هنري فورد تفسيري غني و
مقدمه/ 21
جالب توجه در مورد كسي است كه كارش را كمي دير شروع كرد ولي از آنجايي كه
هم يك مخترع بزرگ و هم خداي سازماندهي بود دنيا را متحول كرد . اتوبيوگرافي
ادوارد باك كه برنده جايزه پوليتزر شد چندان شناخته شده نيست ولي پيشرفت
قابل ملاحظه پسربچه مهاجر هلندي را ترسيم م ي كند كه يكي از سردمداران
ويراستاري و نظريه پردازان آمريكا شد.
داستان صادقانه و مهرآميز زندگي جك و لش كه در اواخر قرن بيستم نوشته شد
شناخت جامعي از زندگي در راس شركتي عظيم را ارائه مي دهد ولي از سوي ديگر
زندگينامه وارِن باف ت به قلم راجر لُوِن اِشتاين شناختي عالي از زندگي مردي به دست
مي دهد كه اخيراً در فهرست قدرتمند ترين مر دان دنياي تجارت در مجله فورچون و
در رديف بيست و پنجمين نفر قرار گرفت . كتاب هاي جذاب سام والتون، مايكل د ل
و بيل ماريوت فهرست رهبران بزرگ دنياي تجارت را گسترش م يدهند.
از جمله كتاب هايي كه تمركز آنها روي مسائلي است كه ما مي توانيم از تجرب ه
رهبري شخصيت هاي بزرگ ياد بگيريم عبارتند از كتاب دونالد تي فيليپ س با عنوان
رهبري لينكن، كتاب مارگوت مور ل و ا ستِفاني كاپار ل ب ا نام راه شاك لتون كه حاوي
داستان سفر اكتشافيِ به قطب جنوب و درس هايي است كه براي زندگي و كار دربر
دارد و در نهايت بايد از كتاب رابين جِربِر ياد كرد كه تحليل رهبري الها مبخش الِنور
روزولت است.
در پ ا يان بايد از كتابي با عنوان راه طولاني آزادي ياد كنيم كه نويسنده آن
نلسون ماندلا بيشتر مطالب آن را در زندان نوشت و داستان زندگي رنج آور شخصيتي
است كه وارد مبارزه شد تا ملتي را متحول كند و شايد به حق بتوان گفت منجر به
پيدايش يكي از قاب لتحسين ترين رهبران دوران شد.
نكته هاي آخر
فهرست آثار نمونه در اين مجموعه كامل نيست ولي اميدوارم انتخاب كاملي در
اين ژانر باشد . هرچند تمام اين آثار از جمله كتاب هاي پرفروش بودند معيار اصلي
انتخاب آنها از يك طرف تاثير و شهرتي ا ست كه از آن برخوردار بوده اند و از سوي
22 / پنجاه كتاب در يك كتاب
ديگر ميزان دقت آنها در معرفي شخص يا موضوعي خاص بوده است . به عنوان
مثال كتاب هايي كه در مورد شاكلتون، لينكن و ا لِنور روزولت نوشته شده اند در ژانر
نسبتاً جديدي كه سعي دارد درس هاي رهبري را از زندگي شخصيت هاي مشهور
بيرون بكشد آثاري برگزيده هستند.
رهبراني كه در اين مجموعه راجع به آنها مي خوانيد معيار موفقيت شما نيستند و
اصولاً مقايسه كردن خود تان با ديگران كار درستي نيست ولي داستان زندگي آنها
اي از موفقيت را ترسيم م يكند كه هركس م يتواند به كاربگيرد. « شيوه »
اين موضوع كه ا كثر نويسندگان آثار مرد هستند ممكن است توجه بعضي از
خوانندگان را جلب كند . علت امر اين است كه اكثر مرشدان موفقيت مرد بوده اند و
بسياري از اتوبيوگرافي هايي كه در مورد كارهاي بزرگ نوشته شده اند توسط مردان
بوده است . با اين وجود از آنجايي كه زنان در حوزه جديد مر بي گري نيروي
قدرتمندي هستند و تعداد زيادي از فعاليت هاي اقتصادي و تجاري رفته رفته بيشتر
توسط زنان شروع مي شوند با گذشت زمان به احتمال زياد اين واقعيت تغيير خواهد
كرد.
دو نكته نهايي:
در هر فصل بخشي وجود دارد كه شما را با آثار مشابه آشنا مي كند. اكثر اين آثا ر
در اين كتاب گنجانده شده اند ولي از آنجايي كه حوزه موفقيت و خود ياري مشتركات
50 اثر برتر » زيادي دارند در بعضي موارد خواننده به عناويني كه در كتاب
آورده شده اند ارجاع داده شده است. « خودياري
اكثر فصل ها اطلاعات مجزايي در مورد نويسنده اثر دارند . تنها استثنا ئي كه
وجود دارد مربوط به فصل هايي مي شود كه در خود متن زندگينامه نويسنده توضيح
داده شده است.
در نتيجه اميدوارم با خواندن اين كتاب كه در مورد آثار نمونه نوشت ه شده است
مثل من به ايد ه هاي مفيدي دست پيدا كنيد. چيزي كه در اينجا در اختيار شما قرار
گرفته است تن ها چكيده اي است از آثاري كه معرفي شده اند ( ايده هاي اصلي، خلاصه
مقدمه/ 23
متن، و سازندگي و تاثيري كه هر عنوان دارد ) و مي توان آن را مورد نقد و بازنگري
قرار داد و بايد اعتراف كنم كه اين اولين تجربه من در زمينه تهيه خلاصه آثار است .
جويندگان و محققان در ارتباط با موضوع موفقيت خواهان آشنايي با اصل
آثارهستند. پس براي خواندن اصل آثاري كه الها مبخش شما هستند درنگ نكنيد.
24
1867
ديك ژنده پوش
”ولي ديك به اندازه كافي عاقل بود كه بداند در اين دنيا براي كسب يك
موقعيت مناسب به چيزي بيشتر از پول نياز دارد. او احساس م يكرد كه خيلي
نادان است. فقط با مسائل ابتدايي خواندن و نوشتن آشنا بود و شناخت اندكي
از رياضيات داشت. در مجموع در مورد كتاب بيشتر از اين چيزي نم يدانست.
ديك م يدانست كه بايد خيلي مطالعه كند و از اين مسئله وحشت داشت.
تحصيل و يادگيري در تصوراتش بيشتر از آنچه بايد سخت به نظر م يرسيد.
ولي با وجود اين مسئله شجاع بود و براي يادگيري اراده داشت. او تصميم
گرفت با اولين پ ساندازش يك كتاب بخرد. “
”آقاي ويتني گفت: پسرم، اميدوارم در اين دنيا سعادتمند شوي و پيشرفت
كني. همان طور كه م يداني در اين كشور آزاد فقر نم يتواند مانع پيشرفت
انسان باشد.“
چكيده
اگر هر كاري را با صداقت، عدالت و تمام توان تان انجام دهيد
موفق تر خواهيد بود.
درس هاي مشابه
( زندگينامه آندرو كارنگي از زبان خودش؛ نويسنده: آندرو كارنگي (فصل 8
( هكتارها الماس؛ نويسنده: راسل اچ كانول (فصل 13
( راه ثروت؛ نويسنده: بنجامين فرانكلين (فصل 17
( راهتان را به جلو باز كنيد؛ نويسنده: اوريسون سوئت ماردن (فصل 33
خو دياري؛ نويسنده: ساموئل اسمايلز (از كتاب 50 اثر برتر خودياري)
25
فصل 1
هوراشيو آلجِر
شهر نيويورك در اواسط قرن نوزدهم براي بسياري از ساكنينش مكان
وحشتناكي محسوب مي شد. محله هايي م ثل فايو پوينتس (لوكيشن فيلم دار و
دسته نيويورك ي ) مكان هاي خطرناك و كثيفي به حساب مي آمدند و پر از بچه هاي
ولگرد و بي خانماني بودند كه خيلي از آنها شب ها بيرون از خانه مي خوابيدند و
اكثر شان لباس هاي ب ي قواره و كهنه مي پوشيدند. در طول روز اين بچه ها سيگار و
روزنامه مي فروختند، كفش مردم را واكس مي زدند يا جي ب بري م ي كردند تا پولي
براي غذ ا خوردن به دست بياورند . مسئولين دولتي براي برخورد با اين شرايط كار
زيادي انجام نمي دادند و فقط در يك مورد مشهور ، انجمن مقابله با آزار حيوانات
كودكي ولگرد را كه لخت به خيابان آمده بود به دادگاه معرفي كرد.
هوراشيو آ لجر، وقايع نگار چنين دنيايي بود و براي مردمي م ي نوشت كه شايد
ترجيح مي دادند از وجود اين دني ا بي خبر بمانند . هوراشيو اهل نيويورك نبود بلكه د ر
ماساچوست به دنيا آمد ه بود و از آسايش زندگي در خانواده اي از طبقه متوسط
برخوردار بود. او بعد از تحصيل در يك مدرسه خصوصي وارد دانشگاه هاروارد شد.
يا « ديك ژنده پوش » با وجود اينكه چندين كتاب از هوراشيو منتشر شده بود
اولين كتاب پرفروش او و الگوي بسياري از « واكسي هاي بي خانمان در نيويورك »
رمان هايي شد كه در آ نها يك پسر فقير در دوران ب زرگسالي به يك انسان شايسته
تبديل مي شود. اين داستان تاثير فراواني روي جوان هاي آمريك ايي داشت (گفته
مي شود گروشو ماركس و ارنست همينگوي از جمله كساني بودند كه آثار آل جر را با
اشتياق فراوان مي خواندند) در اينجا خلاصه اي از اين داستان را م ي خوانيم تا با
جايگاه برجسته آلجر در كتاب هايي كه درو نمايه آنها موفقيت است آشنا شويم.
26 / پنجاه كتاب در يك كتاب
داستان
روزگاري كه س نترال پارك هنوز يك قطعه زمين نا هموار بود و كلب ه هاي
كارگري دور تا دور آن ساخته شده بودند پسر بچه اي واكسي معروف به ديك
ژنده پوش زندگي مي كرد. ديك كه مادرش را از دست داده و پدرش هم دريا نورد بود
روز ها كفش مردم را واكس مي زد و بعد از ظهر ها اگر مي توانست چند سكه اي
« اولد بو وِري » پس انداز كند براي ديدن نمايش هاي ارزان قيمت به سالن تئاتر
مي رفت. شب ها جلو در خانه ها و در حاليكه خ ودش را با روزنامه پوشانده بود
مي خوابيد. اگ ر او را از جلو در خانه ها به زور بيرون مي كردند به ميهمان خانه
مي رفت و با پرداخت شش سنت يك شب را آنجا م ي ماند و از يك كافه « نيوزبويز »
يك وعده غذا م يخريد.
به دنبال يك حادثه غيرمنتظره پول بادآورده اي به دست ديك رسيد و او اتاقي
فقيرانه كرايه كرد كه از نظر خودش فوق العاده مجلل بود. ديك در ازاي ياد گرفتن
سواد خ واندن و نوشتن خانه اش را با پسري ديگر به نام هنري فوسديك شريك شد
كه قبلا در يك خانواده مرفه زندگي مي كرد و بسيار اهل مطالعه بود . اين خانواده
دو نفره براي هر دو شان عالي بود زيرا هر دو در آن پيشرفت مي كردند. به اين ترتيب
دار مي شد و فوسديك هم براي فرار از سرما « سوآت » ديك با آموزش هاي فوسديك
سرپناهي پيدا كرده بود . اگر چه اين دو بايد ماجراهاي زيادي را پشت سر بگذارن د
سرانجام هر د وشان راهي براي موفقيت پيدا كردند.
اين داستان ، بسيار جالب است و خواننده از شادما ني ديك به علت اتفاق ات
ساده اي مثل خريد يك دست لباس تازه، باز كردن حساب بانكي و خوردن يك تكه
استيك لذت مي برد. همان طور كه آلجر به وضوح نشان مي دهد ديك كه در پايان
اين داستان كوتاه جناب ديك هانتر مي شود بسيار دوست داشتني است . او شجاعت و
هوش لازم ر ا دارد و مي تواند تلاش كند تا فرد محترمي در جامعه باش د و عل ي رغم
تجربه مستقيم ش در برخورد با پست فطرت ترين و حقه باز ترين انسان هايي كه در آن
شهر وجود دارند هرگز خو شبيني اش را از دست نم يدهد.
هوراشيو آلجِر/ 27 􀀢 ديك ژندهپوش
در اينجا با درس هاي موفقيتي آشنا مي شويد كه آل ج ر از طريق داستان ديك
جوان به ما ياد مي دهد.
خودت شانست را بساز
تحول بزرگ زندگي ديك زماني ا تفاق افتاد كه سوار بر لنج ي شد كه از بروكلين
عبور مي كرد. او ديد كه يك بچه از لبه لنج د اخل آب افتاد . ديك بدون معطلي
خودش را در آب انداخت و جان آن بچه را نجات داد. پدر وحش ت زده آن كودك كه
شنا هم بلد نبود از اينكه فرزندش زنده ماند بسيار خوشحال شد و به ديك قول داد
هر پاداشي كه بخواهد به او مي دهد. بعد از آن ماجرا آن مرد شغلي را در يك دفتر
حسابداري با درآمد هفته اي ده دلار به ديك پيشنهاد كرد كه چندين برابر درآمد آن
زمان ديك بود . آيا او به شانس ب زرگي رسيده بود ؟ در واقع اين طور نبود . از
خود گذشتگي ديك زمينه اين خوش اقبالي را برا يش فراهم كرد و پشت كار هر شب او
در راه تحصيل به اين معن ي بود كه او مي توانست بدون دريا فت هيچ گونه كمك
نوع دوستانه اي از طرف ديگران، استخدام شود.
شانس در خانه كساني را مي زند كه احتمال وقوع آن را به م قدار قابل ملاحظه اي
افزايش مي دهند.
در هر كاري كه انجام مي دهي نهايت توانت را به كار بگير
انگار لازمه زندگي كردن اين است كه هر كاري كه انجام مي دهيم حتي اگر
علاقه اي به آن نداشته باشيم آن ر ا با حداكثر توان مان انجام بدهي م تا بتوان يم وارد
مرحله بعدي زندگي مان شويم . ديك ژنده پوش فقط يك واكسي است ولي ا ز
حرفه اش براي پ س انداز كردن، آشنايي با مردم طبقه بالاتر و ب ه طور كلي بهبود
اوضاع زندگ ياش استفاده مي كند.
28 / پنجاه كتاب در يك كتاب
كتاب خوان باش
ديك با پسر يك مرد ثروتمند ملاقات كرد و يك روز تمام او را در اطراف شهر
به گردش برد. سپس پدر آن پسر به ديك گفت كه فقر در اين كشور نمي تواند
مانعي در برابر موفقيت باشد و برايش تعريف كرد كه چطور كارش را از شاگردي در
چاپخانه شرو ع كرد و سرانجام يك تاجر موفق شد. او به ديك گفت كه از كار كردن
وقتي «. كه ارزش آن برايم بيشتر از پول است » در چاپخانه نكته اي آموخته بود
ديك از او پرسيد كه آن نكته چيست مرد در پاسخ گفت:
علاقه ب ه كتاب خواندن و مطالعه كرد ن. در طول ساعات فراغت »
توانستم از طريق مطالعه پيشرفت كن م و بخ ش زياد ي از دان ش امرو ز
من حاصل آ ن مطالعا ت اس ت. در واقع يكي از كتا بهايم م را در مسير
چيزي قرار داد كه بع دها اختراع كرد م. پس م يبين ي پسرم، عادت
مطالعه كردن، راه ديگري بود كه من را پو لدار كر د و منافع ديگري هم
«. برايم داشت
پس انداز كن ولي دست و دلباز باش
وقتي به طور اتفاق ي پنج دلار پول به دست ديك رس يد يك حساب بانكي باز
كرد. اين مب لغ پس انداز، منبع مهم ا منيت و غرور او شد زيرا ديگر مجبور ن بود يك
زندگي بخور و نمير داشته باشد . در حالي كه با خوشحالي فكر مي كرد كه به يك
تبديل شده است فور ا به دوست نيازمند ش كمك ك رد. فوسديك، « سرمايه دار »
همان پسري كه با او همخانه شد قصد دا شت به جاي واكس زد ن يك كار اداري
براي خودش دست و پا كند بناب ر اين ديك براي فوسديك يك دست كت و شلوار
مناسب خريد. در يك مورد ديگر او به فردي كه مادرش مريض بود كمك كرد.
هرگز كلاهبرداري و دزدي نكن و دروغ هم نگو
با وجود اينكه وسوسه خارج شدن از راه راست اغلب اوقات براي ديك پيش
هوراشيو آلجِر/ 29 􀀢 ديك ژندهپوش
حس «. دززي كار آدماي پستِه » : مي آيد او يك قانون اخلاق فردي دارد كه مي گويد
ساده لوحانه به نظر مي رسد « فرهيخته » شرافت و درستكاري ديك كه از نظر افراد
سرانجام به منبع موفقيت او تبديل مي شود. براي كسي كه برنامه اي براي آينده اش
و اقعاً دورانديشي است . آقاي ويتني به ديك « درستكاري » ندارد اعتقاد ديك به
به ياد داشته باش كه موقعيت آينده تو در اصل به خودت بستگي دارد و » : مي گويد
«. والا يا پست بودنش را خودت انتخاب مي كني
است زيربناي همه موفقي ت هاي « از مد افتاده » صداقت كه از نظر افراد لا ابالي
ماندگار محسوب م يشود زيرا نتيجه صداقت، خو دشناسي است.
مشروب نخور و سيگار نكش
خيلي قبل از اينكه شواهد پزشكي مضر بودن سيگار را نشان بدهند آلجر سيگار
ناميد كه هيچ شان و ارزشي به فرد سيگاري نمي دهد. البته « عادتي پليد » كشيدن را
مشروب خواري ر ا بدتر از آن مي داند. از نظر او مشروب خواري، دشم ن صرف ه جويي
است زير ا ممكن است يك شب مشروب خواري، پس انداز يك هفته تان ر ا به باد دهد
و دشمن كار هم هست زيرا خماري ناشي از آن بر كار روزانه افراد تاثير مي گذارد.
هرچند نهضت منع مصرف نوشابه هاي الكلي امروزه منسوخ به نظر مي رسد اگر
مصرف الكل حتي در حد اعتدال ه م وجود نداشت زندگي بسياري از مردم بهتر
مي شد. از نظر آل جر مشروب اراده انسان را ضعيف مي كند ، هوشياري ذهن را
مي گيرد و شخصيت سالم را فرسوده م يكند.
نكته هاي نهايي
نقطه مشترك كتاب هاي آلجر علاوه بر اينكه داستان هاي هيجان انگيز خوبي
هستند كه مي توانند واقع اً الهام بخش باشند اين است كه همه آنها بخش هاي جالبي
از تاريخ و شامل پيامي ساده در مورد تلاش و پيشرفت هستند . موفقيت م يتوان د
ساده باشد اگر شما از ع ناصر اساسي شخصيت انساني و اشتياق و آرزو برخوردار و
30 / پنجاه كتاب در يك كتاب
كمي هم خو ششانس باشيد.
همان طور كه ريچارد فين ك يادآوري كرده است زماني كه ديك ژنده پوش
نوشته شد آمريكا تا حدودي تحت تاثير نوشته هاي ه ربِرت اِسپِنسِر در مورد تئوري
بود. اما از نظر آل جر موفقيت در گرو مسئوليت اجتماعي بود . ممكن است « تنازع بق ا »
شما به پول برسيد ولي در نهايت بايد آن را به جامعه برگردانيد همان طور كه آن درو
كارنگي با تامين بودجه مالي كتاب خانه هاي عمومي اين كار را كرد . آلج ر از
شخصيت ديك به خاطر شور و شوق ي كه در كمك به نيازمندان دارد الگويي براي
سرمايه داري دلسوزانه مي سازد.
در كتاب هاي او خيلي از شخصيت هاي پست و شرور آدم هاي ثروتمندي هستند
كه در راه اصلاح شخصيت شان هرگز كوچك ترين تلاشي نكرده اند . عقيده اصلي
آلجر اين است كه ما نبايد در راه موفقيت فقط براي رسيدن به ثروت تلاش كنيم
بلكه بايد به دنبال استقامت، انضباط، قناع ت و خوش بيني (صف اتي كه خريدني
نيستند) هم باشيم.
هوراشيو آلجِر/ 31 􀀢 ديك ژندهپوش
هوراشيو آلجر
او در سال 1832 در شهر رِوير واقع در ايالت ماساچوست متولد شد. پدرش كه
روحاني بسيار مقيدي بود او را در سن 14 سالگي به يك مدرسه شبان هروزي فرستاد و
سپس در سن 16 سالگي وارد هاروارد شد. آلجر از درس خواندن در هاروارد لذت
م يبرد و در بين 62 دانشجويي كه در كلاس حاضر م يشدند رتبه دهم را كسب كرده
بود و به زبان يوناني، لاتين، فرانسه و ايتاليايي تسلط داشت.
از آنجايي كه پدرش او را از ازدواج با همكلاس ي محبوبش محروم كرد آلجر
د لشكسته براي مقابله با پدرش اعلام كرد كه م يخواهد نويسنده شود. او موافقت
كرد كه به مدرسه الهيات برود ولي درست قبل از فار غالتحصيلي با چند نفر از
دوستانش به پاريس فرار كرد و از جو آزاد آنجا لذت برد. وقتي به آمريكا برگشت به
عنوان كشيش در يك كليسا در ماساچوست مشغول به كار شد ولي به توصيه ويليام
به نيويورك رفت. انتشار « Students and Classmates» تي آدامز، سردبير نشريه
داستان ديك ژند هپوش در اين ما هنامه كودكان، با استقبال فو قالعاد هاي روبرو شد و
چاب كتاب آن با جلد مقوايي بسيار پرفروش بود. آلجر شمع محافل نيويورك شد و در
انجم نها و گرو ههاي گوناگوني كه براي بهبود وضع كودكان خياباني فعاليت داشتند
زندگي كرد و در سال 1899 « نيوزبويز » حاضر م يشد. او چند سالي در ميهما نخانه
درگذشت.
از جمله آثار ديگر آلجر كه تعداد آنها به بيش از صد جلد م يرسد عبارتند از:
تلاش كن و موفق شو، كوشش براي صعود، آماده براي جهش، از فقر تا رياست
جمهوري و در مورد زندگي رئيس جمهور ترور شده، گارفيلد.

جمعه 29 بهمن 1395 - 03:42
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :